Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till:

Brf Gavelhusen
c/o JM AB
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp av köparen enligt styrelsebeslut.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare JM@home  maklare.home@jm.se.

Kontakt via JMs Kundservice:

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-post: kundservice@jm.se

Öppettider:
måndag-fredag kl. 07.00 - 16.00