Namnändring

Om du är nyinflyttad i fastigheten och vill göra namnändring vid dörr och i trappuppgång anmäler du det till JMs kundservice via e-post kundservice@jm.se.

Ändringar sker i samband med den rondering som görs i fastigheten som normalt sett sker med två veckors intervall. Det rekommenderas att du sätter upp provisoriska namnlappar i väntan på att namnbytet sker.

Vid andrahandsuthyrning går det bra att sätta upp en egen namnlapp med aktuell c/o-adress.